Pagkamamamayan ng Antigua at Barbuda Dependents

Pagkamamamayan ng Antigua at Barbuda Dependents

Ang mga aplikasyon ng pamilya ay isasaalang-alang na isama ang mga sumusunod na miyembro ng pamilya;

  • Isang asawa ng pangunahing aplikante
  • Ang isang anak ng pangunahing aplikante o ang kanyang asawa na mas mababa sa 18 taong gulang
  • Ang isang bata ng pangunahing aplikante o ng kanyang asawa na hindi bababa sa 18 taong gulang at mas mababa sa 28 taong gulang at na buong pagdalo sa isang kinikilalang institusyon ng mas mataas na pag-aaral at ganap na suportado ng pangunahing aplikante
  • Isang bata ng pangunahing aplikante o ng asawa ng pangunahing aplikante na hindi bababa sa 18 taong gulang, na hinamon sa pisikal o mental, at sino ang nakatira kasama at ganap na suportado ng pangunahing aplikante
  • Ang mga magulang o lola ng pangunahing aplikante o ng kanyang asawa na higit sa 58 taong gulang na naninirahan at ganap na suportado ng pangunahing aplikante.

Pagkamamamayan ng Antigua at Barbuda Dependents

Para sa mga layunin ng Antigua at Barbuda Citizenship by Investment Program 'anak' ay nangangahulugang isang biological o ligal na pinagtibay na anak ng pangunahing aplikante, o ng asawa ng pangunahing aplikante.

Ingles
Ingles